Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Λόγω της μεγάλης ζήτησης η εκδρομή έκλεισε