ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Μίσθωση Λεωφορείου για 
Ημερήσιο  Προσκύνημα  στον  Άγιο  Παίσιο  στις  11 & 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Τιμή 10 ευρώ το άτομο